จากการศึกษาในโครงการ การเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลของ JPMorgan ได้เผยให้เห็นว่า เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับแผนงานนี้ เผยแพร่โดย ResearchAndMarkets.com (RM) วันที่ 3 ตุลาคม 2018

ทาง ResearchAndMarkets.com (RM) ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ของ JPMorgan ในการสร้างความ “ได้เปรียบในการแข่งขัน” กับทั้งธนาคารคู่แข่ง บริษัทต่างๆ และ บริษัท Fintech Startup โดยทาง JPMorgan ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ 10.8 พันล้านเหรียญ สำหรับพัฒนาโครงการในด้านเทคโนโลยี ในปี 2018 และ 5 พันล้านเหรียญ ในงบประมาณดังกล่าว สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีด้าน Fintech

แผนการศึกษาในโครงการการปฎิรูประบบดิจิทัล ของ JPMorgan ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี Blockchain เป็นสิ่งแรก รวมทั้งเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ได้แก่ Big Data, Cloud, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์

โดยแนวทางการดำเนินการต่างๆของ JPMorgan จะรวมไปถึง การส่งเสริมการลงทุน การสร้างพันธมิตรกับบริษัท Fintech Startup และการก้าวออกจากจุดเดิม ไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นที่ใหม่ และกำลังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

โดยทาง RM ได้เน้นย้ำว่า กลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้ของ JPMorgan จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นนำ จากการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงผู้เข้าร่วมในตลาดรายอื่นๆ ที่มีการ “กอด” นวัตกรรม Fintech ในวงกว้างไว้เช่นเดียวกัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานว่า JPMorgan ได้ขยายแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบ Blockchain ไปยังธนาคารข้ามชาติกว่า 75 แห่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจับมือร่วมกัน ในการต่อสู้กับการแข่งขันจากภายนอกภาคธนาคาร โดยทางธนาคารได้เริ่มทดสอบแพลตฟอร์มในเดือนเมษายน กับบรรดาหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นพันธมิตร รวมไปถึง Goldman Sachs, Pfizer Inc. และ National Bank of Canada


Reference : www.cointelegraph.com