Ethereum Foundation เพิ่งจะมีการสนับสนุนเงินทุน จำนวนเกือบ 3 ล้านเหรียญ ให้กับเหล่าบรรดาบริษัท Blockchain Startup และผู้พัฒนาในเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินทุนสนับสนุน ที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Ethereum Foundation ได้เผยเรื่องการสนับสนุนเงินทุนครั้งที่ 4 ของพวกเขา โดยทั้งหมดเป็นจำนวนเงินมูลค่า 2.86 ล้านเหรียญ และมีผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนในโครงการกว่า 20 ทีม ในสายงานด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ โครงการการสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องของ Ethereum Blockchain รวมถึงเรื่องของการพัฒนา Decentralized Applications (dapps) และเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract Technology

โดยทุนก้อนใหญ่ที่สุดเป็นของ Prysmatic Labs และ Status ซึ่งทั้งสองราย ได้รับเงินทุนจำนวน 500,000 เหรียญ เพื่อสร้างฐานลูกค้าในเทคโนโลยี Ethereum 2.0 และ Spankchain, Kyokan และ Connext ได้รับเงินทุนจำนวน 420,000 เหรียญ เพื่อทำงานกับ SDK (Software Developer Kit) แบบ Open-Source สำหรับระบบการชำระเงิน ในแบบไม่มีผู้ดูแล โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้บอกว่า

“มันจะไม่มีเรา หากไม่ได้เวลาและพลังงานที่พวกคุณใส่ไว้ใน Ethereum ในขณะที่โครงการ จะยังดำเนินต่อไป เราจะเพิ่มสมาชิกในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในเรื่องกระบวนการตัดสินใจ”


Reference : www.coindesk.com