อดีตรองประธาน JPMorgan กล่าวว่า เทคโนโลยี Blockchain อาจเป็นกุญแจสำคัญ ในการหลีกเลี่ยง วิกฤติการเงินโลกครั้งต่อไป รายงานจาก China Economic Times ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา

นาย Pang Huadong ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้าน Blockchain ของ Asian Blockchain Institute กล่าวว่า ประสบการณ์ของเขาที่ JPMorgan ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงิน ในปี 2008 ทำให้เขาคิดว่า เทคโนโลยี Blockchain อาจเป็นเทคโนโลยีสำคัญ สำหรับการสร้างความโปร่งใส และไว้วางใจ ในระบบเศรษฐกิจโลก

Huadong กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยี Blockchain จะยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นก็ตาม แต่แนวโน้ม ในการพัฒนาของซอฟต์แวร์นั้น ก็ “ไร้ขีด จำกัด” เขาแยกแยะความแตกต่าง ของนวัตกรรมที่สำคัญของ Blockchain นั่นคือการสร้างระบบที่ไม่มีการควบคุม และโปร่งใส ซึ่งมีศักยภาพ ในการลดความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลกอย่างสิ้นเชิง และ “สร้างกลไกความไว้วางใจในราคาที่ต่ำที่สุด”

ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลจีน มีความเข้มงวดในเรื่องของ เทคโนโลยี การกระจายอำนาจ และ cryptocurrency แต่สำหรับ Blockchain กลับได้รับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น จากผู้นำด้านการเมือง นักวิชาการ และการเงินด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งประธานาธิบดี Xi Jinping ของประเทศจีน เปิดเผยว่า เขาก็ให้การสนับสนุนในเทคโนโลยีดังกล่าวนี้


Reference : www.cointelegraph.com