ในการประชุม World AI Conference 2018 นาย Jack Ma ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานบริษัทมูลค่า 414,000 ล้านดอลลาร์ Alibaba ระบุว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), Blockchain และ Internet of Things (IoT) จะไร้ซึ่งความหมาย หากไม่สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้เพื่อพัฒนาในอุตสาหกรรมด้านการผลิต

“AI, Blockchain และ IoT จะไม่มีความหมายอะไรเลย เว้นแต่จะสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้เพื่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิต และเพื่อวิวัฒนาการสู่ทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” กล่าวโดย Jack Ma

คำปราศรัยของ Jack Ma ในงานการประชุม World AI Conference 2018 ได้กล่าวว่า มันไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยี Blockchain แต่รวมไปถึงเทคโนโลยีทั้ง 3 กลุ่มดังที่กล่าวมา (ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), Blockchain และ Internet of Things (IoT)) ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ และรัฐบาลในหลายประเทศ กำลังมองมันเป็นส่วนสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

ซึ่งในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีน มีมูลค่ากว่า 3.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าหลายพันล้านดอลล่าร์ด้วยเช่นกัน

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบ Smart Manufacturing ได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันที่กลุ่มบริษัทต่างๆ ก็เริ่มที่จะทำการสำรวจวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ดังนั้นจึงทำให้กระบวนการผลิตฮาร์ดแวร์และเครื่องจักรส่วนใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทต่างๆ ได้มุ่งสู่ระบบอัตโนมัติ และการใช้หุ่นยนต์ เพื่อขจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ และช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการผลิต

ซึ่งตั้งแต่การเกิดแนวคิด ในการใช้ระบบกระจายอำนาจกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงต้นปี 2016 กลุ่มผู้ร่วมธุรกิจและ บริษัทพัฒนาหลายแห่ง ก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ Blockchain เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชน

โดยนาย Jack Ma กล่าวว่า

“หากมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูล และระบบฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว เราอาจเห็นการยอมรับที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้ นอกเหนือจากในตลาดการเงินก็เป็นไปได้”


Reference : www.ccn.com