โดยทาง สมาคมผู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่น (JVCEA) จะมีการออกมาตราการ จำกัดปริมาณการซื้อขาย ของนักลงทุนบางราย รายงานข่าวจาก Cointelegraph Japan วันที่ 28 กรกฎาคม 2018

ทางหน่วยงานการกำกับดูแล ได้มีการกำหนดนโยบาย เพื่อจำกัดปริมาณการลงทุน ใน cryptocurrency สำหรับนักลงทุนบางราย โดยมาตราการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันในนักลงทุนรายย่อย จากการประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สิน ที่อาจจะเกิดจากการลงทุน โดยจากการรายงาน ยังไม่มีการระบุถึงข้อจำกัดที่แน่ชัด สำหรับมาตราการนี้

โดยตามรายงาน จะมีตัวเลือกอยู่สองทาง สำหรับการกำหนดวงเงินในการซื้อขาย

ตัวเลือกแรกเสนอ มีการเสนอเพดานการลงทุนสากล ที่หมายถึง การกำหนดวงเงินสูงสุดคงที่ สำหรับนักลงทุนรายย่อยทุกคน

ตัวเลือกที่สอง แนะนำวิธีการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยกำหนดวงเงินที่แตกต่างกันสำหรับนักลงทุน โดยการพิจารณาความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์การลงทุน รายได้ มูลค่าทรัพย์สิน และอายุของผู้ลงทุน

นอกจากนี้ JVCEA ยังเสนอข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อจำกัด ของการลงทุนสำหรับผู้เยาว์ โดยต้องได้รับการยืนยัน และรับรองจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการ ป้องกันการฟอกเงิน

JVCEA ก่อตั้งขึ้น เมื่อต้นเดือนมีนาคม โดยมีตลาดซื้อขาย cryptocurrency 16 แห่ง เพื่อพัฒนา และประสานกฎระเบียบ และนโยบาย เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน  การก่อตัวของกลุ่มดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจาก การโจรกรรมของแฮกเกอร์ ในตลาดซื้อขาย cryptocurrency ของญี่ปุ่น Coincheck โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 534 ล้านเหรียญ


Reference : www.cointelegraph.com