สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ออกคำสั่งระงับยกเลิก และเรียกปรับ มูลค่า 200,000 เหรียญ กับบริษัท Crypto Asset Management (CAM) และ นาย Timothy Enneking ผู้ก่อตั้ง อ้างอิงจาก เอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายนนี้ ซึ่งนี่เป็นการลงโทษทางวินัยของ SEC ครั้งแรก ของกองทุนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

คำสั่งของ SEC ได้ระบุว่า CAM กล่าวอ้าง ว่าตัวเองเป็น “กองทุนควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้รับการควบคุมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา” และมีการระดมทุน 3.6 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุน 44 ราย ในปลายปี 2017 ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท อยู่ที่ 37 ล้านดอลลาร์

ตามการยื่นฟ้อง กองทุนดังกล่าว “ไม่เคยลงทะเบียนกับทาง SEC ในฐานะใดๆเลย” ทางคณะกรรมาธิการยืนยันว่า CAM “จงใจ” กระทำผิดกฎหมาย โดยพวกเขาอ้างว่า ได้รับการอนุญาตในการถือครอง และการค้าหลักทรัพย์

หลังจากได้รับการติดต่อจาก SEC แล้ว ทางบริษัทดังกล่าว ได้ตกลงที่จะระงับการเสนอขายสินทรัพย์ต่อประชาชน และได้มีการเสนอซื้อสินทรัพย์คืนแก่นักลงทุน โดยทาง CAM ยังได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ ในขณะที่ยังไม่ยอมรับความผิดต่อข้อกล่าวหาของคณะกรรมาธิการ SEC

นอกจากนี้ ในวันนี้ ทาง SEC ยังได้ออกคำสั่งต่อ บริษัท TokenLot ซึ่งทางคณะกรรมการบอกว่า TokenLot ได้ละเมิดกฎหมาย โดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน คล้ายกับ CAM บริษัทได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 471,000 เหรียญ แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย


Reference : www.cointelegraph.com