สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทย (ปปง : AMLO) กำลังพิจารณาที่จะมีการสร้างกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลของตัวเอง เพื่อไว้สำหรับการสืบสวนอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ ที่เกี่ยวกับ cryptocurrency รายงานโดย สำนักข่าวท้องถิ่นเดอะเนชั่น

เรื่องนี้ได้ถูกกล่าวถึง ในการประชุมสัมมนาท้องถิ่น เกี่ยวกับความผิดทางอาญาในระบบกฎหมายปัจจุบัน ตามที่ นาย วิทยา นีติธรรม ซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องการที่จะให้หน่วยงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยการทำให้รัฐบาล สามารถยึดทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง และการฉ้อโกง เกี่ยวกับ cryptocurrency ได้

“เราจึงต้องการที่จะเปิดตัว ‘AMLO Wallet’ ของตัวเอง เพื่อยึดหรืออายัดสกุลเงินดิจิทัลจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย” เขากล่าว

ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ของไทย สามารถจับกุม หรือส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ หรือสามารถยึดทรัพย์สินทางกายภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมได้

แม้จะมีกฎระเบียบและมาตราการใหม่ๆ แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องยาก ที่จะติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ที่ผิดกฎหมาย “เราไม่สามารถสืบหา หรือระบุตัวผู้ที่กระทำผิด เกี่ยวกับ cryptocurrency ได้” เลขานุการ AMLO กล่าว

นอกจากนี้ ศาลในประเทศไทย ยังไม่ยอมรับหลักฐานการทำธุรกรรม และการฉ้อโกง หากไม่สามารถระบุตัวของผู้กระทำผิดได้

ตามสถิติล่าสุดที่ตีพิมพ์โดยสำนักงานสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องของยาเสพติดและอาชญากรรม ค่าใช้จ่ายของอาชญากรรมในโลก อยู่ที่ประมาณ $600 พันล้าน ในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ จะจำกัดเฉพาะการหลอกลวงเพื่อลงทุนใน Bitcoin (BTC) หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ


Reference : www.cointelegraph.com