นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเบอร์มิวดา นาย David Burt ได้มีการแนะนำกฎระเบียบใหม่ เกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) โดยทาง สภานิติบัญญัติ รายงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยกรอบการกำกับดูแล จะให้คำอธิบายสำหรับข้อมูลที่จำเป็น สำหรับโครงการ ICO  และกำหนดกรอบมาตรการ ในการปฏิบัติ สำหรับ บริษัทเพื่อดำเนินการ ICOs

ทางสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาเบอร์มิวดา  นาย David Burt ยังได้ระบุในข้อบังคับว่า ผู้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับ ICO ในเบอร์มิวดา จะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ “บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ ICO” ผู้ดำเนินการ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดโครงการ รวมถึงประเด็นที่สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการ ตลาดระบบการเงิน จำนวนเงินที่วางแผนในการระดมทุน และด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และคุณสมบัติในตัว Blockchain

Burt กล่าวว่า สำหรับในตัวของกฎหมายใหม่ จะถูกจัดทำขึ้นก่อนสิ้นฤดูร้อน โดยจะมีการขยายกฎหมายที่มีอยู่ กับกฎหมายการเงินฟอกเงิน และการก่อการร้ายทางการเงิน ทางด้าน นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เบอร์มิวดา ได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพื่อลด “ความคลุมเครือทางกฎหมาย” ที่จะเกิดขึ่้นในอุตสาหกรรม Fintech และ Blockchain

เมื่อเดือนก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลเบอร์มิวดา ได้ประกาศแผนการที่จะอนุมัติการแก้ไขกฎหมายธนาคาร เพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมด้าน Fintech และ Blockchain ในท้องถิ่น  หลังจากที่ธนาคารในประเทศ ปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ บริษัทต่างๆ ทางหน่วยงานรัฐบาล จึงต้องทำการจัดทำในข้อระเบียบใหม่


Reference : www.cointelegraph.com