สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน ได้รับความสนใจ ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ICOs เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้ประกาศให้มีการออกกฎระเบียบ ICO ฉบับใหม่

ทางด้าน เลขาธิการ ก.ล.ต. นาย รพี สุจริตกุล ให้สัมภาษณ์กับ Bangkok Post ว่า เกือบ 50 โครงการ ICO ได้แสดงความสนใจที่จะได้รับการรับรอง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า จะมีการออกหนังสือรับรองที่เหมาะสม เพื่อการระดมทุนหรือไม่

นาย รพี เสริมว่า 3 ใน 5 ของผู้สนใจ ในการขออนุญาตประกอบการ ICO ได้ยื่นคำขอต่อทาง สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว นอกจากนี้ ยังมีประมาณ 20 บริษัท ที่มีการจะขออนุญาตในการดำเนินการ ในธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดย นาย รพี กล่าวว่า

“การอนุมัติใบอนุญาต กำลังดำเนินการอยู่ หลายบริษัท ที่สนใจในการทำธุรกิจการซื้อขายสินทรัพย์แบบดิจิทัล กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัล และการค้าขายในสกุลเงินไทยในตลาดไทย มีการใช้งานค่อนข้างมาก”

โดยขั้นตอนการอนุมัติ จะใช้เวลาไม่เกินห้าเดือน นับแต่ที่ยื่นคำขอ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะโอนเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังภายใน 90 วัน หลังจากนั้นกระทรวงจะมีเวลา 60 วัน ในการตัดสินใจว่า จะอนุมัติใบอนุญาตหรือไม่ บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการการอนุมัติ จะต้องอยู่ในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีสถานะทางการเงินที่ดี

ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น ถึงวิธีการที่ดีในการควบคุม cryptocurrency และ Blockchain ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารในประเทศ จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางธนาคาร สามารถออกดิจิทัลโทเคน ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency และลงทุนในสกุลเงิน cryptocurrency ผ่านบริษัทย่อยได้


Reference : www.cointelegraph.com