มหาวิทยาลัยของรัฐ ในออสเตรเลีย กำลังมีการทดสอบระบบ Blockchain ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะถูกออกแบบเพื่อใช้เก็บข้อมูลทางด้านวิชาการ

โดยระบบดังกล่าว ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย University of Melbourne ซึ่งถูกสร้างอยู่บนเทคโนโลยี Blockcert มันเคยถูกพัฒนาขึ้นโดย Learning Machine Technologies และ MIT Media Lab ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีรายงานว่า รัฐบาลของ Malta มีความพยายามหาวิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงในวงการวิชาการ โดยเทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกัน

จากประกาศ ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว การทดสอบในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมต่อเทคโนโลยีที่กำลังทดสอบ เข้ากับบริการที่มีอยู่ของสถาบันการศึกษาชั้นสูง โดยการเก็บข้อมูลบนระบบ Blockchain ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยหวังว่า มันจะช่วงลดความเสี่ยงในการทำทุจริตในสถาบันได้

“ในขณะที่เรามุ่งมั่น ในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เรากำลังทำอยู่แล้ว แต่เราก็ยังสนใจ ที่จะหาวิธีในการสร้างระบบ ecosystem ที่มีความหลากหลายด้วย”

กล่าวโดยนาย Gregor Kennedy รองอธิการบดี

ด้วยข่าวนี้ ถือเป็นการพัฒนาในระดับวงการมหาวิทยาลัยไปอีกขั้น ในการเอาเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนาและปรับใช้