ภาคเอกชนคาดว่าต้นปีหน้า ตลาด ICO จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หากมี ICO Portal ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ก็ยังแสดงความกังวลต่อกฏเกณฑ์ ที่ยังไม่เอื้อการระดมทุนมากนัก

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอโคร่า (ICORA) บริษัทที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่ต้องการระดมทุนด้วยสกุลเงินดิจิทัล หรือ ICO บอกว่า ปัจจุบัน ตลาดซื้อขายเงินดิจิทัล (Crypto currency) ในประเทศไทย มีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียอย่าง เกาหลี ญี่ปุ่นและสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ตลาดซื้อขายเงินดิจิทัลในไทยจะกลับคึกคักมากขึ้น และขยับขึ้นมาติดใน 1 ใน 5 ของตลาดซื้อขายเงินดิจิทัลในภูมิภาคได้ เพราะเชื่อว่าแนวโน้มการออก ICO ซึ่งใช้เงินสกุลดิจิทัลเป็นสกุลหลักสำหรับซื้อขาย จะกลับมาคึกคักด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะหากมี ICO Portal ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดยในส่วนของ ICORA เอง ปัจจุบัน ก็อยู่ระหว่างยื่นขอเป็น ICO Portal ด้วยเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้ง ICORA ยอมรับว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่ ยังคงรอกฏหมายที่ชัดเจนของการออก ICO จากผู้กำกับดูแลอย่าง ก.ล.ต. มากกว่านี้ เพราะมองว่ากฏเกณฑ์ในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อต่อ Start up หรือผู้ที่สนใจระดมทุนด้วย ICO มากนัก โดยเฉพาะเงื่อนไขการลงทุนของรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนไทยหรือต่างชาติ ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 3 แสนบาทต่อการลงทุนใน 1 ผู้ออก ICO

ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ ในส่วนของเอกชน ก็ได้เสนอให้น่วยงานกำกับดูแล พิจารณาปรับแก้ไข เพื่อให้เอื้อต่อการระดมทุน และเพิ่มโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ รวมถึงป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจ ต้องหุ้นไประดมทุนในตลาดต่างประเทศแทน


Reference : www.moneychannel.co.th