ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท VI Company ได้มีการค้นพบข้อบกพร่อง ของบริการ Coinbase Wallet ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้งาน สามารถที่จะสร้างเหรียญ Ethereum ในบัญชีของตัวเองเท่าไรก็ได้ ซึ่งทาง Coinbase ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวนี้แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งตามรายงานข่าวได้ระบุว่า ยังไม่มีแฮกเกอร์ใช้ช่องทางนี้เพื่อขโมยเงินออกไป

โดยผู้เชียวชาญ ได้พบถึงสิ่งที่ผิดสังเกต เมื่อมีการพยายามส่งเงินเข้าไปยัง Coinbase Wallet โดยการใช้ Smart contract ที่ส่งเงินออกไปยังหลายๆบัญชีพร้อมกัน แต่เมื่อระหว่างการดำเนินการมีความผิดพลาด เป็นผลทำให้ธุรกรรมถูกยกเลิก การโอนเงินก็ถูกยกเลิก แต่ Coinbase Wallet กลับมีการแจ้งกลับมาว่า ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากใครรู้ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ ก็จะสามารถสร้างเหรียญ และโอนเงินออกไปตามที่ Wallet ได้แจ้งไว้

โดยทาง VI Company ได้แจ้งถึงข้อบกพร่องนี้ให้กับทาง Coinbase ตั้งแต่ปลายปี 2017 และทาง Coinbase ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีรายงานเปิดเผยถึงข้อบกพร่องนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Reference : https://www.blognone.com/node/100950