หัวหน้ากองทุนเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เชื่อว่า เงินสกุลดิจิตอล จะทำให้เงินของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ไม่สามารถแข่งขันได้

จากการพูดในที่ประชุม ในกรุงลอนดอน นาง Christine Lagarde หรือ หัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้บอกกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า

“มันอาจจะไม่ฉลาด หากเราจะยกเลิกเงินสกุลดิจิตอล”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับสถาบันการเงินที่อ่อนแอ และสกุงเงินของประเทศที่ไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะมีการนำ เงินสกุลดิจิตอล มาใช้ในอนาคต

“แทนที่จะใช้สกุลเงินของประเทศอื่น เช่น ดอลล่าร์สหรัฐ บางประเทศเหล่านี้ อาจปรับเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลดิจิตอลแทน เรียกว่า Dollarization 2.0” เธอกล่าว

หาก เงินสกุลดิจิตอล มีความเสถียรมากขึ้นกว่านี้ เราอาจจะได้เห็นวิวัฒนาการของโลกเรา โดยการเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลที่ ใช้ง่ายกว่า และปลอดภัยกว่า โดยนาย Lagarde กล่าวว่า

“ด้วยจุดเด่นของเงินดิจิตอลในหลายๆข้อ อาจทำให้เงินสกุลปัจจุบันเสียเปรียบ เพราะฉะนั้น ควรทำนโยบายการคลังให้ดี และมีการเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆจากประชาชน”

นาง Lagarde ได้กล่าวว่า

“ในปัจจุบันนี้ เงินสกุลดิจิตอล มีความผันผวนและความเสี่ยงมากเกินไป อีกทั้งยังกินพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยียังไม่สามารถลดขนาด (Scaling) ได้”

IMF เคยออกมาแนะนำ ให้รัฐบาลแต่ละประเทศ มีกฎหมายเพื่อควบคุมเงินสกุลดิจิตอล เมื่อช่วงเดือน มกราคม ปีที่แล้ว โดย นาง Lagarde ได้กล่าวให้การสนับสนุน Blockchain อีกด้วย