คณะรัฐมนตรีสหภาพแห่งอินเดีย ได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับการวิจัยร่วมกัน ในเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT) สำนักข่าว ANI รายงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา โดยคณะรัฐมนตรีสหภาพแห่งอินเดีย เป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจของอินเดีย ซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี และนำโดย นายกรัฐมนตรี Narendra Modi

หมายเหตุ : BRICS คือ อักษรย่อจากการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa)

MOU ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้กลุ่มประเทศสมาชิก BRICS มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น เกี่ยวกับเทคโนโลยี DLT และกำหนดขอบเขต ที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

โดยในการวิจัย จะมีการดำเนินการร่วมกัน โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศอินเดีย (Exim Bank), ธนาคารอื่น ๆ จากประเทศสมาชิก BRICS : Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES, Brazil), ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (CDB), ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศและธนาคารต่างประเทศ (Vnesheconombank, รัสเซีย), ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาใต้ (DBSA) และ ธนาคารแห่งประเทศบราซิล (BBSES)

โดย MOU ครั้งนี้ มีขึ้นในการประชุมสุดยอดประเทศกลุ่มสมาชิก BRICS ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลัก คือความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ “ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” โดยธนาคารตกลงที่จะร่วมกันศึกษา ในเทคโนโลยี DLT เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทาง Mikhail Poluboyarinov รองประธานกรรมการคนแรก และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ Vnesheconombank กล่าวเกี่ยวกับ MoU ครั้งนี้ว่า

“ข้อตกลงในครั้งนี้ จะช่วยให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาของประเทศในกลุ่มสมาชิก BRICS สามารถศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในด้านการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้”

ในเดือนเดียวกัน รัฐกัวน่าของอินเดีย ได้มีการเซ็น MOU กับบริษัท Blockchain เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานของรัฐ และเพื่อการปรับปรุงการบริการของรัฐบาล มาตรการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพ ในการให้บริการสาธารณะของรัฐมากยิ่งขึ้น


Reference : www.cointelegraph.com