Bitcoin ในยุคปัจจุบันนี้ นับว่ากลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้ว หลากหลายร้านค้า หลายหน่วยงาน ตลาดที่อยู่อาศัย มีการใช้ Bitcoin สำหรับการชำระค่าบริการ ค่าสินค้า รวมไปถึงบรรดาเกมส์ออนไลน์ บน Stream ที่สามารถใช้ Bitcoin ซื้อหาได้ และนอกเหนือไปจากนั้น ยังรวมไปถึงบรรดาของสะสม และรถยนต์หรูอีกด้วย

มีเจ้าของรถ Gold Rolls-Royce รายหนึ่ง ในประเทศอังกฤษ เขาได้ประกาศขายรถใน Autotrader เพียงแต่ราคาขายนั้น เขาไม่ได้ระบุเป็นเงินปอนด์ แต่ระบุเป็น Bitcoin

โดย Gold Rolls-Royce Ghost ใหม่นั้น มีราคากว่า 230,000 ปอนด์ แต่สำหรับการประกาศขายดังกล่าว ถึงแม้เป็นรถมือสอง แต่รถของเขานั้น วิ่งไม่ถึง 50,000 กิโลเมตร และสามารถใช้ Bitcoin ซื้อได้ในราคา 117,000 ปอนด์เท่านั้น

อ้างอิงจาก Daily Mail เจ้าของรถ ยินยอมที่จะรับชำระเป็น Bitcoin ซึ่งสำหรับ Bitcoin ก็ยังอยู่ในช่วงของราคาที่ทำสถิติใหม่กันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาแตะที่ 14,000 ดอลล่าร์แล้ว

โดย Gold Rolls-Royce Ghost นั้น เป็นโมเดล Ghost 2010 มาพร้อมกับ personalized number plate ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 6.6 ลิตร ดีไวน์หรูหรา มีระดับ และราคาไม่แพง

Reference : https://cointelegraph.com/news/rolls-royce-for-sale-owner-wants-bitcoin