บริษัท ไวเทค อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด(มหาชน) หรือ DNA โดย นาย พิพัฒน์ รุ่งเรือง ในฐานะกรรมการบริษัท DNA ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัท DNA ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ บริษัท Zi Yang City ZhiLing Technology Company ผู้ที่ทำธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน ในพื้นที่กว่า 500ไร่ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท โดยได้รับส่วนแบ่งจากความร่วมมือในโครงการนี้ 5% ของกำไรสุทธิทั้งหมด

โดยการลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในเหมืองขุดBitcoin ที่จะมีการก่อสร้างใหม่บนพื้นที่ 2,000 ไร่ ด้วยจำนวนเครื่องขุดจำนวน 1 ล้านเครื่อง มูลค่าการลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาทในมณฑลอูลู่ปู้ฉี (Urumuqi) ประเทศจีน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้ DNA จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทฯได้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Blockchain (บล็อกเชน) และโรบอทเทรดอัตโนมัติมาช่วยพัฒนา และดูแลระบบสำหรับกระบวนการขุดเพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องขุดBitcoinให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯยังดูแลในเรื่องของการตลาดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางราคาBitcoin ซึ่งมีผลอย่างมากต่อกำไรสุทธิของ ZhiLing Technology Company

โดย DNA จะได้รับส่วนแบ่งจากการร่วมมือครั้งนี้ 5% ของกำไรสุทธิทั้งหมด สำหรับโครงการเหมืองในมณฑลอูลู่ปู้ฉี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีเครื่องขุดทั้งหมด 1 ล้านเครื่อง โดยจะเริ่มก่อสร้างและดำเนินการทีละเฟส โดยคาดว่าในเฟสแรกจะเริ่มดำเนินการขุดBitcoinได้ภายในไตรมาส 2/61 ซึ่งภายหลังดำเนินการจะสามารถรับรู้รายได้ในทันที และจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จทั้งหมดภายในปี 2562

ทั้งนี้ ZhiLing Company ถือเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้านการทำเหมืองขุด Bitcoin ขณะที่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองขุดBitcoinจากรัฐบาล อีกทั้ง ต้นทุนจากค่าไฟฟ้าซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของการทำเหมืองขุดBitcoin สำหรับประเทศจีน นั้น มีอัตราค่าไฟที่ถูกที่สุดในโลกเพียง 3 เซ็นต์ต่อหน่วย หรือคิดเป็น 1.80 บาทต่อหน่วยเท่านั้น ส่งผลให้เหมืองขุดของ ZhiLing Company มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

โดยที่ผ่านมา ZhiLing Company มีความสามารถในการขุดBitcoinและสร้างกำไรได้ถึง 159 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี จึงมั่นใจว่า ข้อได้เปรียบทางด้านนวัตกรรมและต้นทุนจะส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีรายได้สม่ำเสมอ ซึ่งการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย และทำให้แนวโน้มรายได้และกำไรของบริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะมีการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การช่วยระดมทุน และพัฒนาต่อยอดเหมืองขุดในอนาคต ด้วย

Reference : www.kaohoon.com