SP Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพลังงานไฟฟ้า และแก๊สรายใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการเปิดตัวตลาดค้า “ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน” (Renewable Energy Certificate : REC) แบบ Blockchain รายงานข่าว จากข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท วันที่ 29 ตุลาคม 2018

แพลตฟอร์มดังกล่าว ได้รับการเปิดเผยในงาน ASEAN Energy Business Forum ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ ในแถลงข่าวของบริษัท กล่าวว่า บริษัทมีแผนจะใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อช่วยในเรื่องของความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ นาย Samuel Tan หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดิจิทัลของบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า

“ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เราจะช่วยให้บริษัท สามารถที่จะซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน ได้อย่างสะดวก ราบรื่น และมีความปลอดภัย จะช่วยให้พวกเขา บรรลุการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน”

ตลาดจะสนับสนุน REC ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งมีหลักฐานเป็นเอกสารว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์จากแบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก โดยสัญญาฉบับแรก ได้รับการลงนามร่วมกับ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ CDL และ ธนาคารข้ามชาติ DBS ผู้ขายพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ราย ได้แก่ Cleantech Solar Asia, LYS Energy Solutions และ Katoen Natie Singapore เข้าร่วมตลาดด้วย

โดยสำหรับโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้าแบบ Blockchain นั้น ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในประเทศสิงคโปร์ มีรายงานเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในการประกาศแผนการพัฒนาเครือข่ายไฟฟ้าแบบ Decentralization ในรูปแบบ Peer-to-Peer ซึ่งขับเคลื่อนโดย SkyLedger โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว จะอนุญาตให้พลเมือง สามารถที่จะผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแบบหมุนเวียนได้


Reference : www.cointelegraph.com