ผู้จัดการ VISA ประจำประเทศไทย นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ได้กล่าวถึงโครงการที่ทาง VISA จับมือร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนาและทดสอบโครงการ Visa B2B Connect ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้สถาบันการเงิน สามารถทำธุรกรรมการชำระเงินระหว่างองค์กรข้ามประเทศ ได้ในแบบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีความโปร่งใส โดยโครงการดังกล่าว ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบใน Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ กล่าวว่า เราภูมิใจที่มีตัวแทนธนาคารจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ Visa B2B Connect คือแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยสร้างอยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยี Blockchain สำหรับวิสาหกิจ ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงระหว่างธนาคาร ในนามของลูกค้าองค์กร โดยขั้นตอนการทำธุรกรรม จะอยู่ภายใต้การบริหารโดย VISA แบบครบวงจร พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล และเทคโนโลยี DLT มาใช้งาน

Visa B2B Connect โดย VISA ตั้งใจที่จะพัฒนาการชำระเงินในรูปแบบ B2B ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการใช้เวลาที่สั้นลงในการประมวลผล และเพิ่มชัดเจนในการติดตามขั้นตอนกระบวนการการทำธุรกรรมให้สูงขึ้น โดยผลลัพธ์ที่จะมีต่อลูกค้าธนาคารคือความสามารถในการลดต้นทุน และทรัพยากรที่ธนาคารและลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในการรับส่งข้อมูลการใช้จ่ายทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดย นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ กล่าวว่า

“เรามุ่งมั่นร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรของเราเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ และความเชี่ยวชาญของวีซ่า ที่จะสามารถนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจและความสำเร็จต่อไป นอกจากนี้ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยี และเครือข่ายของ วีซ่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารกสิกรไทยในการเสริมสร้างวิธีการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและไร้รอยต่อในตลาดธุรกิจ หรือ B2B ทั่วโลก”

นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า

“ธนาคารมุ่งเน้นสรรหานวัตกรรมใหม่แบบครบวงจรเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และด้วยความเป็นพันธมิตรกับ VISA เราภูมิใจที่จะได้มีส่วนร่วมในโครงการนำร่อง Visa B2B Connect ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในบริบทใหม่ของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้สำหรับการทำธุรกรรมชำระเงินข้ามพรมแดน ในฐานะผู้บุกเบิก เราเชื่อว่าธนาคารจะเป็นผู้นำในตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าองค์กรของธนาคาร เนื่องจากการทำธุรกรรมการชำระเงินจะมีความปลอดภัยมากขึ้น”


Reference : www.ryt9.com