ธนาคารกลางของบราซิล ได้สร้างแพลตฟอร์มบัญชีแยกประเภท สำหรับพิจารณาการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ข้อมูลร่วมกัน ภายในหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น รายงานข่าวจาก Finextra วันที่ 20 มิถุนายน 2018

บัญชีรายชื่อที่เรียกว่า Information Integration Platform for Regulators (Pier) จะถูกใช้ในหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติทั่วไปของสถาบันการเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนการบริหาร จนถึงการดำเนินงานของพนักงาน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติด้านการบริหารจัดการ ยังสามารถใช้ร่วมกันได้ หากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Pier ซึ่งพัฒนาโดยฝ่าย IT ของ Banco Central de Brasil (Deinf) และมีการเชื่อมโยงกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บราซิล (CVM) และ National Pension Funds Authority (Previc) ขณะนี้ แพลตฟอร์มกำลังอยู่ระหว่างการ alpha testing โดยมีแผนที่จะเริ่มทดลองใช้งาน ในช่วงปลายปี 2018

รองหัวหน้าของ Deinf นาย Aristides Cavalcante กล่าวในแถลงการณ์ว่า แรงผลักดันในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain นั้น มาจากประโยชน์ในเรื่องของของการแบ่งปันข้อมูล เขากล่าวว่า

“แพลตฟอร์ม Blockchain สามารถบันทึกข้อมูลทุกคำขอ โดยใช้ลายเซ็นแบบเข้ารหัส คุณสามารถอนุมัติในเรื่องต่างๆได้ หากทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้อง และไม่มีการกระทำผิดใดๆ และทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง”


Reference : www.cointelegraph.com