ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) มีการเปิดเผยว่า นาย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า แผนการสำหรับโครงการสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง จะยังไม่เกิดขึ้นในอีก 3 – 5 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลานาน เนื่องจากลักษณะของระบบการเงินที่มีความซับซ้อน

นาย วิรไท สันติประภพ ตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เกี่ยวกับโครงการ CBDC ในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ มันก็ยาก ที่จะทำสำเร็จในประเทศที่กำลังพัฒนา ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

โครงการอินทนนท์

ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่ได้ประกาศแผนการจะทำ CBDC สกุลเงินดิจิทัลสำหรับที่ประชาชนทั่วไปใช้ในการทำธุรกรรม แต่มีการประกาศเมื่อ 3 เดือนที่แล้วว่า ทางธนาคารได้เริ่มดำเนินการจัดทำ CBDC สกุลเงินดิจิทัล ในแบบที่ใช้สำหรับสถาบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระเงินระหว่างธนาคารในประเทศ

โดยมีรายงานว่า ธปท. กำลังมีการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท Corda ในการสร้างระบบการโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศ โครงการอินทนนท์ เป็นโครงการที่ร่วมกันในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จำนวน 8 แห่ง ซึ่งถูกริเริ่มโดยกระทรวงการคลัง ในระยะแรกของโครงการ คาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้า และในช่วงที่สอง เป็นช่วงการขยายขอบเขตการดำเนิน

“โดยผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาขีดความสามารถของต้นแบบสำหรับการทำงานที่กว้างขึ้น รวมทั้งระบบการโอนเงินของบุคคลที่สาม และการโอนเงินข้ามพรมแดน”


Reference : www.ccn.com