ทางกรมพละศึกษา จะมีการจัดทำ พ.ร.บ. ส่งสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา และกำหนดให้ต้องมีการมาขอใบอนุญาต ซึ่งในส่วนหนึ่ง จะต้องมาจากการเลือกตั้งจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬาจากทั่วประเทศ ซึ่งหากมีการจัดหน่วยเลือกตั้งแบบเดิม ก็จะต้องใช้ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก จึงมีการเสนอให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ Blockchain มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก

เมื่อในวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ น.ส. ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดี กรมพละศึกษา ได้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบออกใบอนุญาต และการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการจัดทำระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสิน โดยมีผู้แทนทั้งจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สถาบันการพละศึกษา โรงเรียนกีฬา สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม

กรมพลศึกษา จัดทำร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา โดยกำหนดให้มีการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา และมี คณะกรรมการส่งเสริมมาตราฐานผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา ซึ่งส่วนหนึ่ง ต้องมาจาก การเลือกตั้งผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 100 สมาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด และผู้แทนผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาจากทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่า จะมีผู้มาขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตกว่า 2 แสนคน ซึ่งหากมีการจัดหน่วยเลือกตั้งแบบเดิม ก็จะต้องใช้ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก จึงมีการเสนอให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ Blockchain มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก

น.ส. ดารณีกล่าวว่า การใช้ระบบเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ บน Blockchain จะสามารถตอบโจทย์การเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญของการเลือกตั้งคือ การสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้ผู้มีสิทธิ์ มาเลือกตั้งกันมากขึ้น

Reference : www.matichon.co.th